MAKİNE OTOMASYON DERGİSİ

 

 

Enerji ve endüstri sektörlerinde önemli birleşme

KONTEK OTOMASYON “ENERJİDE DİJİTALİZASYON” KONUSUNA ODAKLANIYOR

İzmir merkezli Kontek Otomasyon grubu, 25. yılında yeniden yapılanarak ve grup şirketlerinden Konar Enerji ile birleşerek enerjide otomasyon ve dijitalizasyon çözümlerinde Türkiye’de ilk sıralarda yer almayı hedeflediğini açıkladı.

“Enerji ve Ötesi” mottosuyla dijitalizasyonu odağına alan grup, yenilenebilir enerji sektöründe ve endüstrinin her alanındaki enerji üretim ve tasarruf çözümlerini, dijital otomasyon teknolojileriyle birleştirdiği elektrik mühendisliği vetaahhüt tecrübesiyle yatırımcılara sunacak.

Kontek Otomasyon Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir “Enerjide uçtan uca hizmet sağlayan bir firma (ESCO) olmayı planlıyoruz. Bunu yaparken ekolojik denge ve kaynakları maksimum oranda gözeteceğiz. Ayrıca 2020 yılında dünyaya açılmayı da hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Dijitalizasyon çerçevesinde yeniden yapılanma

1994 yılında kurulan ve 2019’da grubun 25. yılında grup şirketlerinden Konar Enerji ile birleşme kararı alan Kontek Grubu, enerjide dijitalizasyon konusunu ana odağı haline getirdi. Hem endüstri hem de enerji alanındaki deneyimlerini bir araya getiren Kontek, sunduğu çözümlerle, öncelikle endüstride tüketilen enerjide verimlilik sağlamayı ve kalan enerji ihtiyacını da maksimum ölçüde  yenilenebilir enerji ile karşılamayı hedefliyor. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Kontek Otomasyon Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, “Hem EPC şirketlerinin hem de sektörün dönüşümü bu yıl daha fazla dijitalizasyon, ileri otomasyon becerileri, yazılım ve yapay zekâ çerçevesinde gerçekleşiyor. Biz de yeniden yapılanmamızı ‘dijitalizasyon’ üzerine kurduk. Böylece bir yandan müşterilerimize en yüksek verimliliği ve yatırım geri dönüşünü sağlarken bir yandan da çevreye maksimum oranda duyarlı teknolojilerin kullanımını ve geliştirilmesini artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yurt dışında İspanya ve Hollanda hedefte

Yenilenebilir enerji projelerini enerji tasarrufu ve dijitalizasyon ile zenginleştirerek 2020 yılında dünyaya açılacak olan Kontek, solar lease modelini kullanarak öncelikle İspanya ve Hollanda pazarlarına giriş yapacak. Bir ‘yap-işlet-devret’ modeli olan solar lease, bir güneş enerjisi santralinin tüm aşamalarının yönetildiği ve kiracının (yatırımcının) sistem elektrik üretene kadar bir kira bedeli ödediği bir sistem. Solar lease modeli, teknik bir sorun ile karşılaşılmayacağını belgeleyen uzun vadeli bir performans sözleşmesi ile hayata geçiriliyor. Yatırımcı böylece yerel üretim tarifesi ücretlendirmesinden daha az kira bedeli ödeyerek sahip olduğu bir yatırımı hayata geçirmiş oluyor.

Temiz enerji ile minimum enerji gideri

Dijitalizasyondan faydalanarak müşterilerinin enerji giderlerini en aza indirmeyi hedefleyen Kontek bu amaçla mükemmel enerji tasarrufu çözümleri ve yenilenebilir enerji santralleri sunmak üzere çalışacak. Bunun için en yeni teknolojileri kullanacak olan şirket çevre bilincinde öncü olmayı ve sunduğu çözümlerle yer aldığı projelerdeki karbon salımını da en aza indirmeyi amaçlıyor.

 Yeniden yapılanma; 5 ana operasyonel birimle hizmet

Kontek Otomasyon, bundan sonraki tüm hizmetlerini dijitalleşmenin büyük ölçüde şekillendirdiği ‘Contracting (Taahhüt)’, ‘Automation (Otomasyon)’, ‘Drives (Sürücüler)’ ‘Konar(Solar EPC)’ ve ‘Solargy(İşletme&Bakım)’ adlı 5 ayrı operasyonel birimle sunacak.

Contracting (Taahhüt): Taahhüt alanında su, atık su, yiyecek içecek, maden, enerji, demir çelik ve cam / çimento sektörlerinde uçtan uca enerji çözümleri sunan Kontek, bu alandaki projelerini daha yüksek oranda sürdürülebilir enerji tasarruflu hale getirmeyi amaçlıyor. Şirketin bu alandaki projeleri Türkiye’nin yanı sıra halen Ukrayna, Gürcistan, Bahreyn ve Kuveyt’te gerçekleştiriliyor.

Automation (Otomasyon): Kontek, özellikle endüstriyel tesislerdeki mühendislik kabiliyetleri ve tecrübesiyle network haberleşme donanım ve yazılım altyapısının kurulması; PLC, HMI, Scada programlarının yazılması; enerji verimlliği projelerinin geliştirilip saha uygulamalarının yapılması ve hibrit enerji sistemlerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili yazılım ve donanım geliştirilmesi hizmetleri sunacak. Bu hizmetler otomasyon panolarının dizayn ve imalatı, bilgi işlem otomasyonları ile yazılım entegrasyonları, mühendislik ve saha testleri ve devreye alma başlıklarında verilecek.

Drives (Sürücüler): Dünyanın önde gelen birçok firmasının tek yetkili distribütörlüğünü yürüten Kontek ürün satış organizasyonu, deneyimli kadrosu ile satış, destek ve servis hizmeti sağlıyor. Ürün portföyünün genişletilmesi ve geliştirilmesi hedefiyle çalışan Drives bölümü aynı zamanda Kontek’in enerji tasarrufu ve verimliliği projeleri ile enerji sürekliliği, enerji maliyetlerinin azaltılması, çevre ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin artırılması stratejik hedeflerine de doğrudan katkıda bulunacak.

Konar: Uluslararası Enerji Ajansı IEA, güneş enerjisinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde kurulacak yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 60’ını tek başına sağlayacağını öngörüyor. Kontek, birleşerek bünyesine aldığı “Konar” birimiyle, en temiz enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi sistemlerinde yurtiçi ve yurtdışında, çatı ve saha santrallerinde, mühendislikten (EPC) devreye almaya kadar maksimum sürdürülebilirlik hedefi ile anahtar teslim çözümler sağlamaya devam edecek. Konar, güncel PV solar, depolama ve şebeke otomasyon teknolojleri ile, proje geliştirme, yatırım, EPC hizmetleri, proje finansmanı ve işletme ve bakım alanlarında hizmet verecek.

Solargy: Son derece vizyoner bir yaklaşımla geliştirilen ‘Solargy’ birimi, üstün otomasyon bilgisiyle güneş enerjisi santrallerindeki hataları analiz etmek, raporlamak ve ekibi ile tüm O&M hizmetlerini sunmak üzere dizayn edildi. Solargy, güneş enerjisi santrallerinde mühendislik tecrübesi ve donanımlı ekibi ile yüksek performans ve sürdürülebilir enerji üretimini sağlamak için kestrimci? bakım ve performans arttırıcı çözümler sunarak işletme & bakım hizmetleri vererek hem yatırımcının hedeflediği yatırımın geri dönüşünü sağlamayı hem de hedeflenen performans ve üzeri değerlere ulaşmayı mümkün hale getirecek.

Yepyeni iki platform: Solarify ve Enerify

Kontek’in yeni ana operasyonel birimlerinin yanı sıra yine dijitalizasyon odağında 2 ayrı platform da hayata geçirildi. LOGGMA yazılımla birlikte geliştirilen ve güneş enerjisi santrallerinde yapay zeka ile akıllı ve anında arıza tespiti ile daha çok üretim sağlayacak olan Solarify, gelişmiş izleme sistemleri sayesinde yapay zeka algoritmalarını harmanlayan bir performans, analiz,  izleme ve işletme bakım yönetim platformu. Solarify, esnek yapıda IOS, Android, iPad, Windows ve benzeri tüm platformlarla uyumlu bir yazılıma sahip.

 

Yine LOGGMA yazılım iş birliği ile geliştirilmiş olan Enerify platformu ise yapay zeka algoritmaları ile harmanlanmış enerji yönetimi sistemleri ile endüstriyel ve ticari tesislerde elektrik enerjisinin her anlamda tüketimini optimize eden, yatırımcıya tavsiyelerde bulunan bir dijital platform olarak yine Kontek’in müşterilerine sunacağı etkin dijitalleşme ürünlerinden biri olacak. Her iki ürün Kontek’in yurt dışı projelerinde de sunuluyor olacak.

 

 

 

DEMOKRAT MAKİNA MÜHENDİSLERİ MMO İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU ADAYLIKLARINI AÇIKLADI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden Demokrat Makina Mühendisleri, 34. Dönem Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. 09 Ocak 2020 Perşembe günü Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapılan basın toplantısında, Demokrat Makina Mühendisleri adına İbrahim M. Tataroğlu konuştu.

2020-2022 dönemine dair çalışma planlamalarından bahseden Tataroğlu, temel hedeflerini; “Üyelerin yönetimimizin bileşeni haline getirilmesi ve karar süreçlerine etkin katılım sağlanması, üyelerimizin oda ve meslektaşlarıyla kurduğu ilişkinin geliştirilmesi, mesleki gelişimde etkin rol ve meslektaş niteliğinin artırılması, meslektaş dayanışması  ile ücretli ve işsiz üyelerle dayanışma, sanayileşme ve kent mücadelesinde etkin rol” maddeleriyle açıkladı.

İbrahim M. Tataroğlu, konuşmasında yerli üretimin ülke ekonomisindeki payının önemini vurgulayarak, “İstanbul’da yaşayan 16 Milyon yurttaşın konforu ve güvenliği için 30 bin üyemizle biz varız. İstanbul’un ülkemiz ekonomisi ve sanayisindeki yeri biliyoruz ve üyelerimizin ürettiklerinin ülkemizin geleceğini değiştireceğine inanıyoruz. Yerli üretimin ülke ekonomisindeki payını artırmak ancak nitelikli, yurtsever ve inançlı mühendislik faaliyetiyle mümkün olur. Ülkemizde AR-GE faaliyetlerine ve mühendislik start-up’larına gerekli önemin verilmesi için mücadele edeceğiz. Sanayileşen, kalkınan ve hakça bölüşen Türkiye mücadelesinde meslek odamızın yeri çok önemli. 50 yıldır, yarım asırdır asla diz çökmeyen ve teslim olmayan Demokrat Geleneğin devamıyız. 50 yıldır tüm zorluklara rağmen büyüyen ve gelişen örgütlülüğümüzle ülkemiz için sorumluluk alıyoruz.” dedi.

 

Basın toplantısında Demokrat Makina Mühendisleri adına okunan açıklama metni şu şekilde:

 

Değerli Basın Emekçileri,

Bizler DEMOKRAT MAKİNA MÜHENDİSLERİ olarak, 34. Çalışma Döneminde (2020-2021) Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu'na adayız.

Odalarımızda ürettiğimiz halktan ve emekten yana politikalarımızla, mesleğimizi, ülkemizi, meslektaşlarımızı gözeten muhalif kimliğimizle ve birlikte üretip birlikte yönettiğimiz mesleki demokratik kitle örgütümüzle geçmişten bugüne sürdürdüğümüz demokrat geleneğin devamıyız.

Odamız açısından yakın dönem perspektifimiz, siyasi iktidarın TMMOB’yi yıpratma ve etkisizleştirme çabalarına karşı direnci yükseltmek ve bunu yaparken mesleki ve bilimsel çalışmaları aksatmadan ilerlemek olmuştur. TMMOB’nin güçlü muhalefetini kırmak ve mesleğimizi itibarsızlaştırmak adına uygulanan baskı politikaları ve tehditlere karşı geliştirilen kararlı mücadele ise Odalarımızın ve Birliğimizin piyasacı-talancı anlayışa teslim olmayacağını göstermiştir.

İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, halkımızı ve meslek alanlarımızı doğrudan etkilemekte; emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamu çıkarlarının göz ardı edilerek sermayenin çıkarlarının gözetilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, meslektaşlarımızın da mesleki yetki ve sorumluluklarının giderek geriletilmesi sorununu doğurmaktadır. Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik hizmeti alması engellenmektedir.

Mücadele tarihimizin biz Demokrat Makina Mühendisleri’ne yüklediği sorumluluk gereği önümüzdeki dönemde de bu zorluklara karşı ülkemize, birliğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkma kararlılığında olacağımızı belirtmek isteriz.

Değerli Basın Emekçileri,

İktidarın TMMOB’ye karşı saldırısının gerçek sebebi, TMMOB’nin ve Odalarımızın; kentlerimizi, ormanlarımızı, kıyılarımızı, doğal kaynaklarımızı türlü yollarla talan edenlere karşı verdiği hukuki, demokratik mücadeledir.  İktidarları döneminde cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarının yaşandığı ve bu yolsuzlukların kentsel dönüşüm adı altında rantsal paylaşıma dönüştürüldüğü düşünülürse, TMMOB’yi etkisizleştirmek, yolsuzlukların katmerlenmesi demektir.

Bildiğiniz gibi Gezi Direnişinde kentine ve parkına sahip çıkan, yoğun saldırılara karşı bedenleriyle canları pahasına direnen yurttaşlarımızın verdiği mücadele, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakabilmek adına büyük bir umut olmuştur. Örgütlülüğümüz, 50 yıllık demokrat geleneğinden aldığı güçle, Gezi’de direnen yurttaşlarımızın yanında olmuş ve gösterdiği mücadele kararlılığıyla kentimizi rant ve talana kurban etmeyeceğini ortaya koymuştur. Bugün gelinen noktada ise kenti yok etme pahasına yapılması planlanan Kanal İstanbul projesindeki ısrar, siyasal iktidarın kent ve çevre alanına ilişkin politikalarında bir değişim olmadığını gözler önüne sermektedir. İstanbul açısından telafisi imkansız tahribatlar yaratması kaçınılmaz olan bu projeye karşı yürütmekte olduğumuz mücadele, Şubemizdeki demokrat geleneğin devamının gerekliliğini gözler önüne sermektedir.

50 yıllık demokrat geleneğimize dayanarak sürdürdüğümüz birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışımız 34. Dönemde de çalışmalarımızda yol gösterici olacak, siyasi ve ekonomik baskılara karşı duruşumuz emekten yana olan demokratik kitle örgütleriyle birlikte daha da güçlenecektir. Ülkemizde baskıcı ve antidemokratik iktidarlar var olduğu sürece, demokratik kitle örgütlerinin birleşik mücadelesi bizim için en önemli görev ve sorumluluk olacaktır.

İşte bu noktada bizler; sözde “ileri demokrasi” getirdiğini iddia eden fakat ülkeyi istibdat rejimine döndüren, baskı, sindirme ve ele geçirme politikaları temel karakteristiği olan, bu gerici anlayışlara karşı sesimizi bir kez daha yükselterek söylüyoruz: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde Demokrat Makina Mühendisleri olarak var olduğumuz sürece, her zaman ülkemizin, halkımızın çıkarlarını savunacağız, gericiliğe, emperyalizme ve kapitalizme karşı bağımsız, demokratik, laik, üreten ve eşit paylaşan bir Türkiye için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Bu mücadele anlayışımız doğrultusunda öncelikli görev Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesi Demokrat meslektaşlarımıza düşmektedir. Odamızdaki demokrat, ilerici ve yurtsever geleneğimizin karşısındaki anlayış, AKP’ye yandaşlık yapan sığ, gerici ve rantçı anlayıştır! Üyelerimizi menfaat birliklerine karşı 8 Şubat 2020 tarihinde ŞİŞLİ Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Genel Kurulumuzda ve 9 Şubat 2020 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nde yapılacak olan Seçimlerimizde TEK YUMRUK ve TEK YÜREK OLMAYA, ÜLKEMİZE, HALKIMIZA, MESLEĞİMİZE VE ONURUMUZA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

DEMOKRAT MAKİNA MÜHENDİSLERİ OLARAK bizler:

·      Gönüllülük temelinde, her zaman toplumun vicdanı olmakta, toplumsallıktan, kamusallıktan, sosyal adaletten yana taraf olmaktayız.

·      Ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının halkın yararına korunması ve kullanılmasını istiyoruz.

·      Meslek alanlarımızla ilgili olarak toplum yararına politika üreten ve kamusal denetimin yanında olan bir anlayıştayız.

·      Meslektaşlarımızın ekonomik ve demokratik haklarını geliştirme doğrultusunda mücadele etmek için yönetime adayız.

·      Eğitim, sağlık ve barınma başta olmak üzere her türlü insani ihtiyaçların kamusal olarak karşılanması gerektiğini savunuyoruz.

·      Taşımızı toprağımızı satanlara, Yap-İşlet-Devret soygununa, halkı müşteri gibi gören politikalara, ülkemizin geleceğini karartanlara, kamusal denetim alanlarını özelleştirerek şirketlere verenlere, özelleştirme, taşeronlaştırma uygulamaları ile halka işsizliği ve yoksulluğu dayatanlara karşı, örgütlü toplumun savunucusuyuz.

·     Özgürlükçü, insan haklarından yana, demokratik, laik bir anlayışı savunmaktayız.

·     Kadın cinayetlerine dur demek için adayız.

·     İş cinayetlerine dur demek için adayız.

·  Çevreye ve doğaya zararlı olmayan, yerli enerji kaynaklarının, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını savunmaktayız.

Çalışmalarımıza; TMMOB, MMO ve Şubemizin 50 Yıllık  demokrat geleneğinin yol göstericiliğinde devam edeceğiz. Bu düşüncelerle; iki yıllık bir dönem için DEMOKRAT MAKİNA MÜHENDİSLERİ olarak, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu adaylığımızı açıklıyoruz.

 

DEMOKRAT MAKİNA MÜHENDİSLERİ

MMO İstanbul Şubesi 34. Dönem Yönetim Kurulu Adayları

 

ASIL ADAYLAR

YEDEK ADAYLAR

1- İBRAHİM M. TATAROĞLU

1- EZGİ KILIÇ

2- ALİ HAYDAR KARAÇAM

2- UĞUR AYKEN

3- AHMET AKÇAKAYA

3- BÜLENT ÖNTAŞ

4- AYDAN ADANIR

4- İBRAHİM ZAFER

5- SEYFETTİN AVCI

5- ÖZGÜR SELÇUK

6- ELİF SOYVURAL

6- ŞEREF PARLAK

7- TUNCAY KORKMAZ

7- YUNUS KÜÇÜKKELEPÇE

 

 

 

TAYVAN VE TÜRKİYE   FIRSATLAR İÇİN BULUŞTU 

 

Türkiye ile Tayvan arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Taiwan Business Day, 12 Kasım 2019 tarihinde Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleştirildi. Tayvan Dış Ticaret Bürosu (MOEA), Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA), Tayvan Yeşil Ticaret Proje Ofisi ve Tayvan Mükemmeliyet kuruluşu tarafından gerçekleştirilen Taiwan Business Day kapsamındaki Akıllı Makine, Akıllı Medikal ile Yeşil Enerji Semineri gibi etkinlikler ve birebir şirket eşleştirme toplantıları aracılığıyla iş adamlarına yenilikçi yatırımlar, devlet teşvikleri ve işbirliği olanakları hakkında bilgi alışverişinde bulunma olanağı sunuldu.

Tayvan Dış Ticaret Bürosu (MOEA), Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA), Tayvan Yeşil Ticaret Proje Ofisi ve Tayvan Mükemmeliyet kuruluşu tarafından düzenlenen Taiwan Business Day (Tayvan İş Günü), 12 Kasım 2019 tarihinde Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye ile Tayvan arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen organizasyon kapsamındaki seminerlerde Türk ve Tayvanlı iş adamları akıllı makine, yeşil enerji, akıllı medikal  alanlarındaki yenilikçi yatırımlar, devlet teşvikleri ve işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

 

TAITRA’nın Türkiye ziyareti kapsamında, ikili ticaretin ve işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Anadolu Holding, Zorlu Holding, Tofaş, Otokar ve TEİAŞ gibi Türkiye’nin önde gelen endüstri  gruplarına ziyaretler düzenlendi. Zorlu Holding ve Zorlu Enerji ile gelecek dönemde hayata geçirilecek projelerle ilgili işbirliği fırsatları değerlendirildi ve makine ve enerji tasarrufu ve atık yönetimi projeleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. TAITRA temsilcileri ile Anadolu Holding’in bir araya geldiği görüşmede makine, yeşil enerji ve akıllı medikal sektörlerinde Tayvan ile gelecek projelerde işbirliklerinin artırılmasına ve otomobil ve içecek sektörlerinde ortaklıkların güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Bununla birlikte makine, medikal, yeşil enerji ve helal ürünler olmak üzere dört sektörde B2B görüşmeler gerçekleştirildi.

 

                                                                               

 Türkiye ile Tayvan arasındaki ekonomik ilişki çok güçlü

 

Taiwan Business Day; TAITRA Başkanı Walter M.S. Yeh, Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Ankara Temsilcisi Yaser Cheng, TIAD Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fatih Varlık ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş’ın açılış konuşmalarıyla başladı. TAITRA Başkanı Walter M.S. Yeh açılışta yaptığı konuşmada Tayvan ve Türkiye arasındaki yıllara dayanan güçlü ekonomik ve ticari bağlara dikkat çekti. Walter M.S. Yeh sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye, Tayvan’ın Orta Doğu’daki en büyük ihracat pazarı ve 2018 yılında Tayvan’ın Türkiye’ye ihracatı 1,37 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret ilişkilerimizin bu denli güçlü olmasında endüstrilerimizin birbirini tamamlayıcı nitelikte olmasının payı büyük. Tayvan Türkiye’nin imalat makineleri ve parçalarında en büyük ikinci, güneş enerjisi sektöründe ise en büyük üçüncü ithalat kaynağı. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni teknolojilerin imkanlarından daha fazla yararlanmamıza ve yeni fırsat alanlarının yaratılmasına destek olacağına inanıyorum.”

 

Organizasyon kapsamında düzenlenen “Akıllı Makine” seminerinde söz alan markalar arasında Da Jie Electricity Machinery, Palmary Machinery, Sigma CNC Machinery ve Kao Ming Machinery’nin yanı sıra dünyanın en büyük beş pres makinesi üreticisinden biri olan Chin Fong Machinery ile akıllı çözümler ve kuruma özel ürünler geliştirip üreten Tayvan’ın lider markası YCM CNC de yer aldı.  Yeşil Enerji Semineri’nde;  yeşil enerjide dünyanın ikinci en büyük, Tayvan’ın ise en büyük PV üreticisi olan, dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli motosikleti için enerji depolama çözümleri sunan United Renewable Energy ile Union Storage Energy ve J.S. Power gibi firmalar yer aldı. Akıllı Medikal Semineri’nde ise Tayvan sanayi sektörünün en büyük ödülü sayılan Tayvan Mükemmeliyet Kuruluşu ödülünün sahibi olan AmCadBiomed Corp. ile EPED Inc., sektördeki yenilikçi ürünlerle ilgili bilgi verdi. 

https://www.taitra.org.tw/                         https://istanbul.taiwantrade.com/

 

Sitede ara

© 2014 Tüm Hakları Saklıdır.